Posted on

7 BACAAN PEMBUKA PINTU REZEKI

(1). Memperbanyak Membaca “La hawla Wala Quwwata Illabillah”
Barangsiapa yang lambat datang rezekinya hendaklah banyak mengucapkan “La hawla Wala Quwwata Illa billah.” (HR. At-Tabrani)

(2). Membaca “La Ilaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin”
Barangsiapa setiap hari membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penenteram dari rasa takut dalam kubur. (HR. Abu Nu’aim dan Ad-Dailami)

(3). Melanggengkan Ber-Istighfar, “Barangsiapa melanggengkan beristighfar niscaya Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majjah)

(4). Membaca Surat Al-Ikhlas, “Barangsiapa mmbaca Surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya.” (HR. At-Tabrani)

(5). Membaca Surat Al-Waqiah, “Barangsiapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan ditimpa kesempitan hidup.” (HR. Al-Baihaqi dalam Syu’ab Al-Iman)

(6). Memperbanyak Shalawat Atas Nabi, “Ubay Bin Ka’ab meriwayatkan, bila telah berlalu sepertiga malam, Rasulullah berdiri seraya bersabda, Wahai manusia berdzikirlah mengingat Allah, berdzikirlah mengingat Allah. Akan datang tiupa (sangkakala Kiamat) pertama, kemudian diiringi tiupan kedua. Akan datang kematian dan segala kesulitan di dalamnya.”

(7). Membaca Subhanallah wabihamdihi Subhanallahil adziim, dari setiap kalimat itu seorang malaikat yang bertasbih kepada
Allah Ta’ala sampai hari Kiamat yang pahala tasbihnya itu diberikan untukmu. (HR. Al-Mustagfiri dalam Ad-Da’awat)

Sumber : Status FB Den Bagus

Please follow and like us:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *