Posted on

Ulama itu Ilmuwan Yang Taqwa

TINGKAT MANFAAT ILMU PD SESEORANG IALAH TINGKAT KETAKUTANNYA KEPADA ALLAH

Allah SWT Berfirman :

“إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ”

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (‘Alim/Berilmu) (Faatir: 28)

Syaikh Salim Bin ‘Ied Al-Hilaliy Dalam Syarah Riyadush Shalihin mengomentari ayat diatas:

Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang-orang ber’ilmu yang mengenal Allah. Sebab, semakin sempurna seseorang mengenal dan mengetahui Allåh Yang Maha Agung, Yang Maha Kuasa, Yang Mempunyai Sifat Kesempurnaan seutuhnya dan mempunyai sifat keagungan seutuhnya, maka rasa takut orang itu kepadaNya, akan semakin besar, dan semakin banyak pula.

Takut kepada Allah BUKAN diukur dengan banyaknya berbicara, BANYAKNYA bercerita, atau banyaknya menghimpun kitab-kitab.

Akan tetapi, nilai takut kepada Allåh diukur dengan seberapa besar implementasinya terhadap kewajiban yang telah Allah fardhukan kepadanya melalui Kitabullah dan as-Sunnah (yang shahih), yang (dengannya ia beramal) dengan penuh harap-harap cemas (ar-rajaa’ wal khauf), tidak menoleh kepada yang lain, karena telah percaya penuh apa yang ada di Sisi-Nya, dan berharap untuk mendapatkan apa yang telah dipersiapkan Allah bagi orang-orang bertakwa.

(dinukil dari syarah riyadush shalihin, jilid 5, Pustaka Imam Syafi’i, cetakan tahun 2005, hlm. 285)
Sumber : Yusuf Mansur Network di facebook

Please follow and like us:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *